“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

อาหาร

172 รายการ
บางครั้งการรับประทานอาหารคนเดียวอาจจะเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ แต่การดูแลใส่ใจสุขภาพของตนเองเป็นสิ่งที่สามารถทำได้
416 ผู้เข้าชม
เลือกหาวัตถุดิบที่สะอาด เลือกวิธีการปรุงประกอบอาหารได้อาหารปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการได้ด้วยตนเอง
420 ผู้เข้าชม
วิจัยชี้การเลือกรับประทานอาหารจากคนรอบข้างมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารทั้งด้านชนิดและปริมาณ
358 ผู้เข้าชม
แม้ว่าอัลมอนด์จะให้พลังงานค่อนข้างสูง แต่อัลมอนด์ทำให้เกิดความรู้สึกอิ่มนานอยู่ท้อง ลดอาการอยากกินจุบจิบได้
16994 ผู้เข้าชม
น้ำผลไม้จึงกลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้คนบริโภคผลไม้มากขึ้น จริงหรือไม่
1009 ผู้เข้าชม
หากสารพฤกษเคมีชนิดใดมีสมบัติละลายน้ำหรือไวต่อความร้อนหรือสุกง่าย ควรต้มที่ใช้ความร้อนต่ำ น้ำน้อย และเวลาสั้น
595 ผู้เข้าชม
นึกถึงช็อกโกแลตเพื่อสุขภาพ แนะนำให้เลือกช็อกโกแลตดำ ซึ่งมีส่วนประกอบโกโก้ในปริมาณสูงที่สุด
696 ผู้เข้าชม
ความสำเร็จของการลดเกลืออาจไม่ได้มาง่ายๆ ต้องอาศัยความพยายามและต้องฝึกให้เป็นนิสัยการบริโภค
875 ผู้เข้าชม
กินอาหารตามปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง ว่าด้วย การใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต
10246 ผู้เข้าชม
กินอาหารตามปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง ว่าด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง
6341 ผู้เข้าชม
ผักใบเขียวเป็นแหล่งอาหารของเเคลเซียมอีกตัวเลือกหนึ่ง พร้อมนำเสนอเมนูสุขภาพ “สลัดคะน้าซอสมะขาม”
2029 ผู้เข้าชม
เป็นเมนูเห็ดออรินจิกับตะไคร้เพื่อสุขภาพ พลังงานงานต่ำ ไขมันต่ำ แต่มีโปรตีนสูงจากเห็ดออรินจิ
2650 ผู้เข้าชม
รับประทานผักและผลไม้ นอกจากได้ประโยชน์จากไนเตรทแล้วยังได้รับประโยชน์จากใยอาหารและสารพฤกษเคมีต่างๆด้วย
4439 ผู้เข้าชม
คุณค่าทางโภชนาการของโปรตีนเกษตร 100 กรัม ให้พลังงานทั้งสิ้น 370 กิโลแคลอรี่ ประกอบด้วยโปรตีน 50 กรัม
1987 ผู้เข้าชม
DASH Diet (Dietary Approaches to Stop Hypertension Diet) คือ แนวทางโภชนาการเพื่อหยุดความดันโลหิตสูง
4442 ผู้เข้าชม
14936 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์