“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

เลือกน้ำผลไม้แบบไหนดีต่อสุขภาพ

เลือกน้ำผลไม้แบบไหนดีต่อสุขภาพ

 

         เป็นที่ทราบกันดีว่า การรับประทานผักและผลไม้อย่างเหมาะสม สามารถช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งบางชนิดได้ เนื่องจากในผักและผลไม้ประกอบด้วยใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระ แต่ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ยังบริโภคผักและผลไม้น้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ คือ 400 กรัมต่อวัน

              น้ำผลไม้จึงกลายเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยให้คนบริโภคผลไม้มากขึ้น แม้ว่าน้ำผลไม้ 100 % จะมีปริมาณใยอาหารน้อยกว่าผลไม้สด แต่การบริโภคน้ำผลไม้ 100 % ก็สามารถช่วยให้ผู้บริโภคได้รับวิตามิน แร่ธาตุถึงปริมาณที่แนะนำต่อวันได้ นอกจากนี้ในสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำผลไม้ยังมีผลช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

          น้ำผลไม้ที่ผลิตจากผลไม้ 100 % และไม่มีการเติมน้ำตาล ปริมาณ 1 แก้ว (250 มิลลิลิตร) สามารถเทียบได้กับผลไม้ 2 ส่วน ยกตัวอย่างเช่น การดื่มน้ำส้มเขียวหวาน 100% 1 แก้ว จะเทียบเท่าการรับประทานส้มเขียวหวาน 4 ผล หรือเท่ากับผลไม้ 2 ส่วน

 

ตารางเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการระหว่างเนื้อส้มสด และน้ำส้ม 100 % ในปริมาณเท่ากัน

        แต่การบริโภคน้ำผลไม้ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวให้ความรู้สึกอิ่มได้น้อยกว่าผลไม้สด อาจทำให้ผู้บริโภค ดื่มและรับประทานอาหารอื่นๆจนได้รับพลังงานเกินกว่าความต้องการได้ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ในท้องตลาดมีอยู่หลายประเภท หากไม่สังเกตเลือกซื้อให้ดีๆ อาจเลือกผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ที่ให้ประโยชน์น้อยกว่าได้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง “เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท” กำหนดไว้ว่า น้ำผลไม้ที่ผลิตจากผลไม้ล้วน ไม่มีการเติมน้ำตาล ให้ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ว่าเป็น “น้ำผลไม้ 100%” ส่วนน้ำผลไม้ที่ผลิตจากการเติมน้ำในน้ำผลไม้เข้มข้นให้ได้คุณภาพตามน้ำผลไม้ 100% ให้ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ว่า “น้ำผลไม้ 100 % จากน้ำผลไม้เข้มข้น” โดยน้ำผลไม้ทั้งสองชนิดนี้ ต้องไม่มีการเติมน้ำตาลเพิ่มและสามารถแลกเปลี่ยนกับการรับประทานผลไม้สดได้

          ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผลไม้ล้วน ให้ระบุชื่อน้ำผลไม้ชนิดดังกล่าวพร้อมร้อยละปริมาณของน้ำผลไม้ที่ใช้ โดยผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ชนิดนี้มักมีการเติมน้ำตาลเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ในปริมาณมาก จึงไม่ถูกจัดเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผู้บริโภคสามารถสังเกตได้จากฉลากอาหาร ที่บ่งบอกถึงส่วนประกอบที่ระบุข้างกล่องผลิตภัณฑ์ และฉลากโภชนาการจะบอกปริมาณน้ำตาลที่ควรบริโภคในแต่ละวันไม่ควรเกินร้อยละ 10 ของพลังงานที่ต้องการ หรือประมาณ  24 กรัมต่อวัน

          ผู้บริโภคที่ต้องการรับความสดชื่น วิตามิน สารอาหารต่างๆจากผลไม้ สามารถเลือกซื้อ เลือกดื่มน้ำผลไม้ 100% ได้ แต่ไม่ควรดื่มมากเกินไป และควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มรสผลไม้หรือน้ำผลไม้ที่มีการเติมน้ำตาลในปริมาณมาก เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มน้ำตาลสูง

 

“อย่างไรก็ตาม การบริโภคผลไม้สดก็มีประโยชน์เหนือกว่าการรับประทานน้ำผลไม้ เนื่องจากมีใยอาหารที่ช่วยเรื่องการขับถ่าย และช่วยลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้”

 

 

เอกสารอ้างอิง

-Carrie H. S. Ruxton, Elaine J. Gardner & Drew Walker (2006) Can pure fruit and vegetable juices protect against cancer and cardiovascular disease too? A review of the evidence, International Journal of Food Sciences and Nutrition, 57:3-4, 249-272, DOI:10.1080/09637480600858134

-Clemens R, Drewnowski A, Ferruzzi MG, Toner CD, Welland D. Squeezing Fact from Fiction about 100% Fruit Juice. Advances in Nutrition. 2015;6(2):236S-243S. doi:10.3945/an.114.007328.

-U.S. Department of Health and Human Services and U.S. Department of Agriculture. 2015–2020 Dietary Guidelines for Americans. 8th Edition. December 2015. Available at http://health.gov/dietaryguidelines/2015/guidelines/.

 1062
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์