“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

บริจาค

บริจาค

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญท่านบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ ได้ดังนี้

 • บริจาคด้วยตนเองที่
  สำนักงาน มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • หากเป็นเช็ค
  สั่งจ่าย มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย (กรณีสมทบทุนมูลนิธิ)
  สั่งจ่าย โครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติ - มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย (กรณีสมทบทุนโครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติ)
 • โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
 • บริจาคผ่าน TMB Foundation

โครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ชื่อบัญชี โครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติ - มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
เลขที่บัญชี 043-2-72076-3

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ชื่อบัญชี โครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติ - มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
เลขที่บัญชี 041-0-10697-6

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ชื่อบัญชี โครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติ - มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
เลขที่บัญชี 153-4-18982-2

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ อาคารศูนย์ทันตกรรม
ชื่อบัญชี โครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติ - มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
เลขที่บัญชี 196-2-12335-0

 23653
ผู้เข้าชม

ร่วมบริจาค

ติดต่อเรา

ชื่อผู้ติดต่อ :
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
แนบไฟล์ :
captcha
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์