“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

133 รายการ
พลเอก นพ.ประวิชช์ ตันประเสริฐ กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
21 ผู้เข้าชม
สร้างสรรค์หนังสั้นเข้าร่วมประกวดในโครงการ CPR วิชาชีวิต Everyone can be the Hero ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท โอกาสสุดท้าย เราขยายเวลารับสมัครถึง 15 มีนาคมนี้เท่านั้น
24 ผู้เข้าชม
ภาพบรรยากาศอุ่นไอรัก เอ็นจอยไปกับศิลปินคนโปรด
34 ผู้เข้าชม
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความรักด้วยการซื้อดอกกุหลาบภายในงาน โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้แก่ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิดวงใจใหม่
38 ผู้เข้าชม
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมกรรมการบริหารครั้งที่ 1/66 ร่วมวางแผนงานดำเนินโครงการตามบทบาทภารกิจของมูลนิธิฯ ในอันที่จะสร้างความตระหนักรู้สู่ประชาชนทั้งทางด้านรณรงค์เชิงป้องกันและการดูแลสุขภาพพลานามัย
70 ผู้เข้าชม
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักในความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้หลักการและเข้าถึงการฝึกปฏิบัติหลักการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ด้วยการทำ CPR  การใช้เครื่อง AED  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
185 ผู้เข้าชม
พลเอกนายแพทย์ประวิชช์ ตันประเสริฐ กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ประธานโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ
209 ผู้เข้าชม
และความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงอายุและวัยเกษียณ ครอบคลุมทั้งแนวคิด สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และความเป็นอยู่อย่างครบวงจร นอกจากนี้ ยังมีสัมมนา การประชุม การถ่ายทอดสด รางวัลนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อผู้สูงวัย
164 ผู้เข้าชม
รศ.นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะ นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย ผศ.พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง หัวหน้าห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจนำคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
147 ผู้เข้าชม
เนื่องในวาระมหามงคล สมเด็จพระกนิษฐธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิฯ เจริญพระชนมพรรษาครบรอบ ๖๗ พรรษา
140 ผู้เข้าชม
โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ร่วมกับ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม Heart Challenge Fun Run 2022 เดิน วิ่ง ให้หัวใจคนกรุงแข็งแรง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
143 ผู้เข้าชม
มอบเงินบริจาคจากโครงการ ART FOR HEART 2565 จำนวนเงิน 110,000 บาท และมอบภาพศิลปะผลงานการสร้างสรรค์ของน้องๆนักเรียนโรงเรียนอันวิดา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565
141 ผู้เข้าชม
งานมหกรรม SX SUSTAINABILITY EXPO 2022 ภายใต้นิยามของคำว่า Better ME : "Good Health & Well-being" กายดี จิตดี อารมณ์ดี สิ่งแวดล้อมดี มั่นคงและยั่งยืนไปด้วยกัน
133 ผู้เข้าชม
6568 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์