“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

155 รายการ
เพื่อกำหนดทิศทางวางแผนงานโครงการประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 @ Meeting Room 115 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
289 ผู้เข้าชม
การแข่งขันกีฬากระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 และการแข่งขัน Queen's Cup Jump Rope Thailand Open 2023
322 ผู้เข้าชม
คุณวาณีรัตน์ แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด และกรรมการมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย มอบเงิน จำนวน 500,000 บาท
361 ผู้เข้าชม
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิชัยอนันต์
334 ผู้เข้าชม
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
355 ผู้เข้าชม
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๑
507 ผู้เข้าชม
คุณวนิดา แซ่เจี่ย กรรมการบริษัท เจี่ยรักษา จำกัด บริจาคอุปกรณ์ในการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มูลค่ารวม 145,000 บาท ให้แก่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
407 ผู้เข้าชม
12577 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์