“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

121 รายการ
งานมหกรรม SX SUSTAINABILITY EXPO 2022 ภายใต้นิยามของคำว่า Better ME : "Good Health & Well-being" กายดี จิตดี อารมณ์ดี สิ่งแวดล้อมดี มั่นคงและยั่งยืนไปด้วยกัน
5 ผู้เข้าชม
ภายใต้นิยามของคำว่า Better ME : "Good Health & Well-being" ครอบคลุมทุกมิติทั้ง กายดี จิตดี อารมณ์ดี สิ่งแวดล้อมดี บริเวณ Zone Better ME Queen Sirikit National Convention Center | ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
26 ผู้เข้าชม
วันเสาร์ที่ 1 ต.ค. 65 เวลา 15.00 – 19.00 น. ณ บริเวณศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี เพื่อรณรงค์ให้คนกรุงเทพมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง
48 ผู้เข้าชม
ขนของรักของหวงแฟชั่นแบรนด์เนมดัง คุณภาพดีมาจำหน่ายในราคาสุดคลูกับ ช็อปมหากุศล "แพรว แชริตี้ 2022" นำรายได้สมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ และมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก
65 ผู้เข้าชม
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดโครงการอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
108 ผู้เข้าชม
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย จัดฝึกอบรม CPR & AED ดีเดย์
319 ผู้เข้าชม
ศาสตราจารย์ปริญญา สากิยลักษณ์ รองประธานคนที่ ๑ นายวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานคนที่ ๒และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ฯ เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๐ ทรงโปรดเกล้าฯ
137 ผู้เข้าชม
ความมั่งคั่งทางการเงินและสุขภาพ การมีสุขภาพดี ได้กลายเป็นความมั่งคั่งในรูปแบบใหม่ของประชากรโลกไปแล้ว
244 ผู้เข้าชม
พระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ 67 พรรษา
161 ผู้เข้าชม
4265 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์