“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

152 รายการ
คุณวาณีรัตน์ แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด และกรรมการมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย มอบเงิน จำนวน 500,000 บาท
57 ผู้เข้าชม
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิชัยอนันต์
106 ผู้เข้าชม
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
118 ผู้เข้าชม
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๑
245 ผู้เข้าชม
คุณวนิดา แซ่เจี่ย กรรมการบริษัท เจี่ยรักษา จำกัด บริจาคอุปกรณ์ในการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มูลค่ารวม 145,000 บาท ให้แก่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
235 ผู้เข้าชม
จากคุณจุฑามาศ ไทยกุล ตัวแทนจากบริษัท  เมดิทอป จำกัด  มอบให้โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ เพื่อนำไปให้ความรู้สู่ประชาชนในการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัติโนมัติ
192 ผู้เข้าชม
ทีมงานโครงการเดอะ วัน บางค็อก และโครงการ เดอะ ปาร์ค ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการคืนหัวใจให้ชีวิตด้วยเครื่อง AED จำนวนเงิน 100,000 บาท ณ สำนักงานมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ
112 ผู้เข้าชม
9648 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์