“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

145 รายการ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๑
131 ผู้เข้าชม
คุณวนิดา แซ่เจี่ย กรรมการบริษัท เจี่ยรักษา จำกัด บริจาคอุปกรณ์ในการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มูลค่ารวม 145,000 บาท ให้แก่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
114 ผู้เข้าชม
จากคุณจุฑามาศ ไทยกุล ตัวแทนจากบริษัท  เมดิทอป จำกัด  มอบให้โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ เพื่อนำไปให้ความรู้สู่ประชาชนในการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัติโนมัติ
90 ผู้เข้าชม
ทีมงานโครงการเดอะ วัน บางค็อก และโครงการ เดอะ ปาร์ค ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการคืนหัวใจให้ชีวิตด้วยเครื่อง AED จำนวนเงิน 100,000 บาท ณ สำนักงานมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ
54 ผู้เข้าชม
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมบูธของเราในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 23 @ Zone Health & Wellness Expo มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ จัดให้มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนเพื่อให้รู้เท่าทันและป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ด้วยการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะอนุกรรมการอาหารไทยหัวใจดี มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ถ่ายทอดสดกิจกรรมบนเวทีเสวนาผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ยังบริการด้านสุขภาพ ตรวจวิเคราะห์ Inner Scan บริการ Food Clinic แนะนำการรับประทานอาหารโดยนักโภชนาการ และสอนการทำ CPR โดยทีมวิทยากรมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 11-14 พ.ค. 66 ณ ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี แล้วพบกันใหม่งานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งหน้า Money Expo 2024
114 ผู้เข้าชม
คุณนพมาศ ไวยรัชพานิช ประธานโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะกีฬากระโดดเชือกให้กับนักกีฬาเยาวชนไทย "Jump for Heart Training Camp 2023" ด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย และสมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปแห่งประเทศเกาหลี  เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร
94 ผู้เข้าชม
ภายใต้แนวคิด "CPR วิชาชีวิต Everyone Can Be The Hero" มุ่งหวังให้หนังสั้นสร้างแรงบันดาลใจ สร้างเสริมจิตอาสาให้เห็นคุณค่าของการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในกิจกรรม Short Film Contest Work Shop เรียนรู้ทักษะที่สำคัญ และพัฒนาต่อยอดโครงเรื่องไปสู่การผลิตภาพยนตร์จริง
190 ผู้เข้าชม
พลเอก นพ.ประวิชช์ ตันประเสริฐ กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
139 ผู้เข้าชม
สร้างสรรค์หนังสั้นเข้าร่วมประกวดในโครงการ CPR วิชาชีวิต Everyone can be the Hero ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท โอกาสสุดท้าย เราขยายเวลารับสมัครถึง 15 มีนาคมนี้เท่านั้น
157 ผู้เข้าชม
ภาพบรรยากาศอุ่นไอรัก เอ็นจอยไปกับศิลปินคนโปรด
144 ผู้เข้าชม
8556 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์