“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

109 รายการ
ความมั่งคั่งทางการเงินและสุขภาพ การมีสุขภาพดี ได้กลายเป็นความมั่งคั่งในรูปแบบใหม่ของประชากรโลกไปแล้ว
128 ผู้เข้าชม
พระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ 67 พรรษา
88 ผู้เข้าชม
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธิฯ
140 ผู้เข้าชม
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธิฯ
136 ผู้เข้าชม
ขอมอบสูตรอาหารรักษ์หัวใจ ให้คนไทยได้ดูแลสุขภาพ "หัวใจ" ให้แข็งแรง ต้อนรับปีใหม่ 2565
267 ผู้เข้าชม
วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Video Confereance ณ วังสระปทุม
397 ผู้เข้าชม
บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 250,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิหัวใจแแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
210 ผู้เข้าชม
2245 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์