“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

129 รายการ
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมกรรมการบริหารครั้งที่ 1/66 ร่วมวางแผนงานดำเนินโครงการตามบทบาทภารกิจของมูลนิธิฯ ในอันที่จะสร้างความตระหนักรู้สู่ประชาชนทั้งทางด้านรณรงค์เชิงป้องกันและการดูแลสุขภาพพลานามัย
17 ผู้เข้าชม
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักในความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้หลักการและเข้าถึงการฝึกปฏิบัติหลักการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ด้วยการทำ CPR  การใช้เครื่อง AED  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
56 ผู้เข้าชม
พลเอกนายแพทย์ประวิชช์ ตันประเสริฐ กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ประธานโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ
165 ผู้เข้าชม
และความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงอายุและวัยเกษียณ ครอบคลุมทั้งแนวคิด สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และความเป็นอยู่อย่างครบวงจร นอกจากนี้ ยังมีสัมมนา การประชุม การถ่ายทอดสด รางวัลนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อผู้สูงวัย
137 ผู้เข้าชม
รศ.นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะ นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย ผศ.พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง หัวหน้าห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจนำคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
121 ผู้เข้าชม
เนื่องในวาระมหามงคล สมเด็จพระกนิษฐธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิฯ เจริญพระชนมพรรษาครบรอบ ๖๗ พรรษา
115 ผู้เข้าชม
โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ร่วมกับ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม Heart Challenge Fun Run 2022 เดิน วิ่ง ให้หัวใจคนกรุงแข็งแรง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
120 ผู้เข้าชม
มอบเงินบริจาคจากโครงการ ART FOR HEART 2565 จำนวนเงิน 110,000 บาท และมอบภาพศิลปะผลงานการสร้างสรรค์ของน้องๆนักเรียนโรงเรียนอันวิดา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565
98 ผู้เข้าชม
งานมหกรรม SX SUSTAINABILITY EXPO 2022 ภายใต้นิยามของคำว่า Better ME : "Good Health & Well-being" กายดี จิตดี อารมณ์ดี สิ่งแวดล้อมดี มั่นคงและยั่งยืนไปด้วยกัน
112 ผู้เข้าชม
ภายใต้นิยามของคำว่า Better ME : "Good Health & Well-being" ครอบคลุมทุกมิติทั้ง กายดี จิตดี อารมณ์ดี สิ่งแวดล้อมดี บริเวณ Zone Better ME Queen Sirikit National Convention Center | ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
111 ผู้เข้าชม
วันเสาร์ที่ 1 ต.ค. 65 เวลา 15.00 – 19.00 น. ณ บริเวณศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี เพื่อรณรงค์ให้คนกรุงเทพมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง
150 ผู้เข้าชม
ขนของรักของหวงแฟชั่นแบรนด์เนมดัง คุณภาพดีมาจำหน่ายในราคาสุดคลูกับ ช็อปมหากุศล "แพรว แชริตี้ 2022" นำรายได้สมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ และมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก
121 ผู้เข้าชม
6100 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์