“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

154 รายการ
เพื่อกำหนดทิศทางวางแผนงานโครงการประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 @ Meeting Room 115 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
72 ผู้เข้าชม
การแข่งขันกีฬากระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 และการแข่งขัน Queen's Cup Jump Rope Thailand Open 2023
108 ผู้เข้าชม
คุณวาณีรัตน์ แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด และกรรมการมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย มอบเงิน จำนวน 500,000 บาท
145 ผู้เข้าชม
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิชัยอนันต์
227 ผู้เข้าชม
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
253 ผู้เข้าชม
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๑
325 ผู้เข้าชม
คุณวนิดา แซ่เจี่ย กรรมการบริษัท เจี่ยรักษา จำกัด บริจาคอุปกรณ์ในการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มูลค่ารวม 145,000 บาท ให้แก่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
311 ผู้เข้าชม
จากคุณจุฑามาศ ไทยกุล ตัวแทนจากบริษัท  เมดิทอป จำกัด  มอบให้โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ เพื่อนำไปให้ความรู้สู่ประชาชนในการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัติโนมัติ
247 ผู้เข้าชม
10572 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์