“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”
  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • งานกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ประเภทมือใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร

งานกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ประเภทมือใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร

  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • งานกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ประเภทมือใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร

งานกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ประเภทมือใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับทีมชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งหมด 18 รางวัล ในงานกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ประเภทมือใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 จัดโดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย

ผลการแข่งขัน ทีมชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุด ประเภทมือใหม่ ได้แก่

ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม PK GYMNASTICS CLUB กทม. ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลพระราชทาน

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จ.ชลบุรี ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 โรงเรียนวิชูทิศ กทม. ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท

รางวัลบุคคลชนะเลิศคะแนนรวม ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 3,000 บาท ได้แก่

1. เด็กหญิงณัฐฌาย์ ปังสุวรรณ จากทีม PK GYMNASTICS CLUB กทม. ประเภทมือใหม่ (U12)

2. เด็กหญิงอริศรา ไผ่แสง จากโรงเรียนวิชูทิศ กทม. ประเภทมือใหม่ (U16)

3. นางสาวกุรุวินท์ บัวทอง จากโรงเรียนวิชูทิศ กทม. ประเภทมือใหม่ (Open)

และรางวัลชนะเลิศแต่ละรายการ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน ได้แก่

1. โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน JPR จ.นครศรีธรรมราช ชนะเลิศ รายการ “เดี่ยวสปีด” ประเภทมือใหม่ (U12)

2. โรงเรียนบุญจิตวิทยา จ.ชลบุรี ชนะเลิศ รายการ “เดี่ยวสปีด” ประเภทมือใหม่ (U16)

3. โรงเรียนวิชูทิศ กทม. ชนะเลิศ รายการ “เดี่ยวสปีด” ประเภทมือใหม่ (Open)

4. โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ จ.แพร่ ชนะเลิศ รายการ “ทีมสปีด” ประเภทมือใหม่ (U12)

5. โรงเรียนบุญจิตวิทยา จ.ชลบุรี ชนะเลิศ รายการ “ทีมสปีด” ประเภทมือใหม่ (U16)

6. ทีม PK GYMNASTICS CLUB กทม. ชนะเลิศ รายการ “ทีมสปีด” ประเภทมือใหม่ (Open)

7. ทีม PK GYMNASTICS CLUB กทม. ชนะเลิศ รายการ “ฟรีสไตล์” ประเภทมือใหม่ (U12)

8. ทีม PK GYMNASTICS CLUB กทม. ชนะเลิศ รายการ “ฟรีสไตล์” ประเภทมือใหม่ (U16)

9. ทีม PK GYMNASTICS CLUB กทม. ชนะเลิศ รายการ “ฟรีสไตล์” ประเภทมือใหม่ (Open)

10. โรงเรียนบุญจิตวิทยา จ.ชลบุรี ชนะเลิศ รายการ “ดับเบิลดัตช์” ประเภทมือใหม่ (U12)

11. โรงเรียนบุญจิตวิทยา จ.ชลบุรี ชนะเลิศ รายการ “ดับเบิลดัตช์” ประเภทมือใหม่ (U16)

12. โรงเรียนวิชูทิศ กทม. ชนะเลิศ รายการ “ดับเบิลดัตช์” ประเภทมือใหม่ (Open)

13. โรงเรียนวิชูทิศ กทม. ชนะเลิศ รายการ “สันทนาการ” ประเภทมือใหม่

14. โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) กทม. ชนะเลิศ รายการ “Sport for All” ประเภทมือใหม่

เครดิตภาพ : สมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย

#Jumpforheart

#Novid2024

 51
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์