“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

มูลนิธิกรุงศรีมอบเงินสนับสนุน 200,000 บาท โครงการคืนหัวใจให้ชีวิตด้วยเครื่อง AED

มูลนิธิกรุงศรีมอบเงินสนับสนุน 200,000 บาท โครงการคืนหัวใจให้ชีวิตด้วยเครื่อง AED

ศ.นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ พร้อมด้วยกรรมการบริหาร มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จากมูลนิธิกรุงศรี เพื่อสมทบทุนโครงการ “คืนหัวใจ ให้ชีวิตด้วยเครื่อง AED” ด้วยเห็นความสำคัญของ AED อุปกรณ์สำคัญในการกู้ชีพ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ณ สำนักงานมูลนิธิฯ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
 69
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์