“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

อบรมโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อบรมโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คุณสนั่น อังอุบลกุล รองประธานมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนที่ 2 ในฐานะประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าไทย โดย วิทยากรจากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ให้การบรรยาย และสาธิตขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR & AED พร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับหุ่นคุณสมชายแก่เจ้าหน้าที่สภาหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเครือข่ายภาคเอกชน @ Activity Hall หอการค้าไทย

 37
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์