“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ขอแสดงความยินดีกับทีมชนะเลิศครองถ้วยพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับทีมชนะเลิศครองถ้วยพระราชทาน

🏆🥇🎉ขอแสดงความยินดีกับทีมชนะเลิศครองถ้วยพระราชทาน การแข่งขันกีฬากระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 และการแข่งขัน Queen's Cup Jump Rope Thailand Open 2023 ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2566 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินโครงการ “กระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการออกกำลังกาย เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงซึ่งเป็นแนวทางการป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ได้กระทำต่อเนื่องนานนับ 2 ทศวรรษ เป็นประจำทุกปีที่จะจัดให้มีการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานฯ เพื่อเป็นเกียรติยศสูงสุดให้แก่เหล่านักกีฬากระโดดเชือก

🏆 ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา ประเภทคะแนนรวมสูงสุด รุ่น Professional

🏆 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ

พระบรมราชินี Jump Rope Thailand Open 2023 คือ ประเทศเกาหลี

🏆 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม

ราชชนนีพันปีหลวง คือ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา

🏆 ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ได้แก่

1.โรงเรียนบ้านคลองบัว ชนะเลิศแข่งขันประเภท “เดี่ยวบุคคลสปีด”

2.โรงเรียนศิริพงศ์วิทยาชนะเลิศแข่งขันประเภท “เดี่ยวบุคคลสปีด”

3.โรงเรียนศิริพงศ์วิทยาชนะเลิศแข่งขันประเภท “เดี่ยวบุคคลสปีด"

4.โรงเรียนบ้านคลองบัวชนะเลิศแข่งขันประเภท “ทีมเดี่ยวบุคคลสปีด”

5.โรงเรียนศิริพงศ์วิทยาชนะเลิศแข่งขันประเภท “ทีมเดี่ยวบุคคลสปีด”

6.Thaioil Jump Ropeชนะเลิศแข่งขันประเภท “ทีมเดี่ยวบุคคลสปีด”

7.โรงเรียนศิริพงศ์วิทยาชนะเลิศแข่งขันประเภท “ฟรีสไตล์”

8.โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา ชนะเลิศแข่งขันประเภท “ฟรีสไตล์”

9.โรงเรียนศิริพงศ์วิทยาชนะเลิศแข่งขันประเภท “ฟรีสไตล์”

10.โรงเรียนศิริพงศ์วิทยาชนะเลิศแข่งขันประเภท “ทีมดับเบิลดัตช์สปีด”

11.โรงเรียนศิริพงศ์วิทยาชนะเลิศแข่งขันประเภท “ทีมดับเบิลดัตช์สปีด”

12.โรงเรียนศิริพงศ์วิทยาชนะเลิศแข่งขันประเภท “ทีมดับเบิลดัตช์สปีด”

13.ด.ญ.ศศิวิมล นิ่มอ่อน โรงเรียนบ้านคลองบัว ชนะเลิศคะแนนรวมประเภท “ผู้เล่นยอดเยี่ยม”

14.น.ส.พรกมล เอียดประดิษฐ์ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา ชนะเลิศคะแนนรวมประเภท “ผู้เล่นยอดเยี่ยม”

15.นายเจษฎา ไวยภักดิ์ Thaioil Jump Rope ชนะเลิศคะแนนรวมประเภท “ผู้เล่นยอดเยี่ยม”

โครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกันพัฒนาโครงการฯ เพิ่มขีดความสามารถในการเข้าร่วมการแข่งขันการกระโดดเชือกในระดับนานาชาติกับสมาคมจัมพ์โร้ปไทย พัฒนาเยาวชนเรียนรู้ทักษะการกระโดดเชือก ร่วมผลักดันกีฬากระโดดเชือกสู่มาตรฐานสากล

ปัจจุบันกระโดดเชือกได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เยาวชนไทยให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกระโดดเชือกมากขึ้น ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และพร้อมก้าวไปสู่การแข่งขันระดับนานาชาติในอนาคต อันเนื่องมาจากความมุ่งมั่นทุ่มเทของคณะอนุกรรมการโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#JumpForHeart

#โครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ

 323
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์