“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2567

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2567

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2567 เพื่อกำหนดทิศทางวางแผนงานโครงการประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 @ Meeting Room 115 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

#BoardMeeting2024

#งานสื่อสารองค์กร


 438
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์