“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

แอมเวย์มอบเงิน 500,000 บาทสนับสนุนโครงการอาหารไทยหัวใจดี

แอมเวย์มอบเงิน 500,000 บาทสนับสนุนโครงการอาหารไทยหัวใจดี

แอมเวย์มอบเงิน 500,000 บาทสนับสนุนโครงการอาหารไทยหัวใจดี  คุณวาณีรัตน์ แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด และกรรมการมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย มอบเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการอาหารไทยหัวใจดี ในการนี้ รศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ กรรมการบริหารมูลนิธิฯ และประธานโครงการอาหารไทยหัวใจดี เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566


 390
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์