“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

จัดโครงการหัวใจสัญจรและโครงการหัวใจสัญจรวิชาการ ประจำปี 2566

จัดโครงการหัวใจสัญจรและโครงการหัวใจสัญจรวิชาการ ประจำปี 2566

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิชัยอนันต์ จัดโครงการหัวใจสัญจรและโครงการหัวใจสัญจรวิชาการ ประจำปี 2566 โดยคณาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมโรคหัวใจ ศัลยแพทย์ทรวงอก จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมรังสีแพทย์และเครื่องตรวจสะท้อนคลื่นหัวใจความถี่สูงจาก บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการตรวจวินิจฉัยเพื่อการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองและนัดหมายจำนวน 50 ราย ณ ห้องตรวจคลินิคพิเศษ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Help The Helpers มูลนิธิชัยอนันต์ มูลนิธิชัยอนันต์ Chaianan Foundation Thai Heart

โครงการหัวใจสัญจรเป็นหนึ่งในโครงการรณรงค์เพื่อสาธารณประโยชน์ ที่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี หมุนเวียนไปตามภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยพิจารณาเลือกโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์การแพทย์ โดยจัดส่งคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ออกตรวจผู้ป่วยโรคหัวใจในโรงพยาบาลนั้น ๆ โดยใช้อุปกรณ์ช่วยตรวจ เช่นเครื่อง Echo เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหัวใจ ตลอดจนได้รับการตรวจรักษาและคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการตรวจรักษาและวินิจฉัยตรวจโรคหัวใจ และมีระบบการส่งต่อ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ผู้ป่วยเอง และแก่แพทย์ พยาบาล ผู้ดูแล นอกจากนี้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ก็จะได้รับความรู้ และเสริมทักษะในการตรวจรักษาและวินิจฉัย ผู้ป่วยโรคหัวใจชนิดต่าง ๆ ทางด้านโรคหัวใจเพิ่มมากขึ้น

#โครงการหัวใจสัญจรครั้งที่26

#โครงการหัวใจสัญจรวิชาการครั้งที่23

#โครงการHelpTheHelpers

 334
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์