“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

โครงการหัวใจสัญจร ประจำปี 2566

โครงการหัวใจสัญจร ประจำปี 2566มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการหัวใจสัญจรครั้งที่ 26 ประจำปี 2566 โดยคณาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมโรคหัวใจ ศัลยแพทย์ทรวงอก จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมรังสีแพทย์และเครื่องตรวจสะท้อนคลื่นหัวใจความถี่สูงจาก บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการตรวจวินิจฉัยเพื่อการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองและนัดหมายจำนวน 50 ราย ณ ห้องตรวจคลินิคพิเศษ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566

 389
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์