“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”
  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • 🎉Congratulations🎊 #ShortFilmContest 🎬จากวันที่เริ่มต้นนำเสนอโครงเรื่องส่งเข้าประกวด โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น

🎉Congratulations🎊 #ShortFilmContest 🎬จากวันที่เริ่มต้นนำเสนอโครงเรื่องส่งเข้าประกวด โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น

  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • 🎉Congratulations🎊 #ShortFilmContest 🎬จากวันที่เริ่มต้นนำเสนอโครงเรื่องส่งเข้าประกวด โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น

🎉Congratulations🎊 #ShortFilmContest 🎬จากวันที่เริ่มต้นนำเสนอโครงเรื่องส่งเข้าประกวด โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น

🎉Congratulations🎊 #ShortFilmContest

🎬จากวันที่เริ่มต้นนำเสนอโครงเรื่องส่งเข้าประกวด โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “CPR วิชาชีวิต Everyone Can Be The Hero” เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกที่ดี สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการช่วยชีวิตคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนไปผลิตหนังสั้นจนสำเร็จเป็นผลงาน ผู้กำกับภาพยนตร์ทั้ง 5 เรื่องได้มาพูดคุย บอกเล่าถึงแนวคิดการสร้างสรรค์บน Talk Stage มหกรรม Sustainability Expo (SX2023) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เผยแพร่ผลงานบน Talk Stage รับชมย้อนหลัง Youtube Channel

https://www.youtube.com/watch?v=TdOUDSGd8Tg...
 371
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์