“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

109 รายการ
โครงการ “กระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ” ร่วมกับ จังหวัดราชบุรี จัดอบรมทักษะกระโดดเชือกขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดราชบุรี รวมผู้เข้าอบรม 10 โรงเรียน จำนวน 113 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ณ หอประชุม ชั้น4 อาคารใหม่ อบจ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561
74 ผู้เข้าชม
โครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชน โดย คุณมณฑป ผลาสินธุ์ กรรมการบริหารมูลนิธิฯ ได้จัดการอบรมทักษะกระโดดเชือกขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจาก คุณทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
58 ผู้เข้าชม
อบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานบอร์ดและทีมผู้บริหาร ปตท.
85 ผู้เข้าชม
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดบูธนิทรรศการ ในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 18 Money Expo 2018
67 ผู้เข้าชม
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการงานสื่อสารองค์กร เพื่อรณรงค์กิจกรรมในโครงการ 3 อ.ดีต่อใจ
76 ผู้เข้าชม
บริษัทซีพี-เมจิ จำกัด เข้าร่วมโครงการหลัก 3อ.ดีต่อใจกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมถ์
72 ผู้เข้าชม
โรงพยาบาลนครธน เข้ามอบเงินรายได้จากกิจกรรมเดินวิ่งมหากุศล ครั้งที่ 10 จำนวน 50,000.-บาท ใหักับมูลนิธิฯ
86 ผู้เข้าชม
บ.อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวอร์ค จำกัด โดยคุณพณิชนาฎ แย้มเพกา รองประธานกรรมการ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ จำนวน 72,500.-บาท
61 ผู้เข้าชม
ประชุมกรรมการบริหารมูลนิธิ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องอาหารแฮมิลตัน โรงแรมดุสิตธานี
65 ผู้เข้าชม
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จัดการฝึกอบรมโครงการ “กระโดดเชือก ทางเลือกเยาวยน พ้นโรคหัวใจ” ในวันที่ 28-29 พ.ย.2560 ณ จังหวัดสมุทรสาคร
63 ผู้เข้าชม
2243 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์