“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

3BB มอบเงินบริจาคในโครงการแลกพอยต์รับบุญ

3BB มอบเงินบริจาคในโครงการแลกพอยต์รับบุญ

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด มหาชน โดย คุณจรีพร แนวบุตร และคุณอาธัญญา ทาหอม Senior Officer ส่วนงาน Customer Experience & Relationship Management มอบเงินบริจาคใน"โครงการแลกพอยต์รับบุญ" จำนวน 235,346 บาท ร่วมสมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการนี้ คุณรัชนีกร รวยรื่น ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี/>

 423
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์