“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ประชุมอนุกรรมการงานสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1/2564

ประชุมอนุกรรมการงานสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1/2564

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานโครงการสื่อสารองค์กร มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร เพื่อวางแผนงานโครงการหลัก3อ.ดีต่อใจ ประจำปี 2564

ในปีนี้คณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กรฯ มีแผนงานจะจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เรื่อง "อาหารรักษ์หัวใจ" เพื่อสนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิฯ ทรงมีพระราชประสงค์ให้คนไทยมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

โดยมีคณะอนุกรรมการและผู้แทนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย EGAT บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เซนทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) Triple J Communication ร่วมประชุมวางแผนงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เม.ย. 64 ณ ห้องประชุม Executive Meeting อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ บจม.พีทีที โกลบอล เคมิคอล

 680
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์