“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

บริษัทซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัทซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มอบเงินบริจาค

คุณสมภพ เศวตสมภพ กรรมการบริหารและตัวแทนบริษัทซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และมูลนิธิปลูกจิตปันน้ำใจ มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท สนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย คุณรัชนีกร รวยรื่น ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานมูลนิธิฯ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคม

 1103
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์