“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

“รักแม่...รักษ์หัวใจ”

“รักแม่...รักษ์หัวใจ”

คุณวีรวรรณ เรืองนิวัติศัย กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกิจกรรมงาน “รักแม่...รักษ์หัวใจ” จัดโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562 
กิจกรรมหลากหลายประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เรื่องสุขภาพหัวใจโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ พร้อมทั้งฝึกสอนการทำ CPR กิจกรรม Food Clinic ให้ความรู้เรื่องหลักโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพหัวใจของตนเองและครอบครัว เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง ออดิธอเรียม  C asean ชั้น 10 อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก

#งานสื่อสารองค์กร

 225
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์