“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

133 รายการ
โรงพยาบาลนครธน เข้ามอบเงินรายได้จากกิจกรรมเดินวิ่งมหากุศล ครั้งที่ 10 จำนวน 50,000.-บาท ใหักับมูลนิธิฯ
211 ผู้เข้าชม
บ.อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวอร์ค จำกัด โดยคุณพณิชนาฎ แย้มเพกา รองประธานกรรมการ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ จำนวน 72,500.-บาท
163 ผู้เข้าชม
ประชุมกรรมการบริหารมูลนิธิ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องอาหารแฮมิลตัน โรงแรมดุสิตธานี
157 ผู้เข้าชม
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จัดการฝึกอบรมโครงการ “กระโดดเชือก ทางเลือกเยาวยน พ้นโรคหัวใจ” ในวันที่ 28-29 พ.ย.2560 ณ จังหวัดสมุทรสาคร
130 ผู้เข้าชม
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับปตท. ได้จัดบรรยายเรื่อง " ดีต่อใจด้วยหลัก 3 อ." ณ ส่วนการแพทย์ ปตท. สำนักงานใหญ่เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ให้กับพนักงานปตท
118 ผู้เข้าชม
6567 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์