“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

นิทรรศการรักษ์หัวใจ 2561

นิทรรศการรักษ์หัวใจ 2561

“นิทรรศการรักษ์หัวใจ” นับเป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพหัวใจ ควบคู่กับการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพหัวใจ ผ่านกิจกรรมหลากหลาย เช่น กิจกรรม เช็ค-ชม -ช้อป ในบรรยากาศย้อนยุคสไตล์ Retro-Vintage รับพาสปอร์ตจากบูทมูลนิธิฯ เพื่อเดินชมงาน รับชมนิทรรศการให้ความรู้  ร่วมฝึก CPR รับบริการตรวจสุขภาพเพื่อประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปและสุขภาพหัวใจโดยแพทย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่ห้องประชุมชั้น 29 โดยในวันที่ 17 ธ.ค. 2561 ผศ.ดร. เรวดี จงสุวัฒน์ บรรยายหัวข้อ “กินผักเพียงวันละ 400 กรัม พาชื่นฉ่ำอุรา” , 18 ธ.ค. 2561 พลเอกนายแพทย์ประวิชช์ ตันประเสริฐ บรรยายในหัวข้อ “ออกกำลังกายดีต่อใจ คนไทยแข็งแรง”และวันที่ 19 ธ.ค. 2561 แพทย์หญิงปิยะนุช รักพาณิชย์ จะบรรยายในหัวข้อ “ป้องกันและฟื้นฟูหัวใจ ด้วยการแพทย์ผสมผสาน”

นอกจากนี้ ยังบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารที่ไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และ สามารถเลือกช้อปผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองและอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ ‘อาหารรักษ์หัวใจ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จากผู้ประกอบการ SME ของ ‘เพื่อนคู่คิด’ รวมกว่า 20 ร้านค้า เช่น สบู่น้ำมันมะกอกชีวิตชีวา ขนมเค้กเพื่อสุขภาพ ข้าวอบกรอบ อาหารเดลิเวอรี่เพื่อผู้ป่วยอายุรกรรม สายรัดข้อมืออัจฉริยะ ผักผลไม้ออแกนิค

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบพระคุณเพื่อนๆพันธมิตร และผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่กลับบ้านไปพร้อมด้วยความรู้ ความสุขและสุขภาพหัวใจที่แข็งแรง หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ได้รับจากร่วมกิจกรรมรักษ์หัวใจจะกระตุ้นเตือนให้ท่านและครอบครัวตระหนักในความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพ เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีเยี่ยมที่สุด สำหรับคณะผู้จัดงานแล้วนะคะ หากมีสิ่งหนึ่งประการใดขาดตกบกพร่องทีมงานขอน้อมรับและขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้

ปีหน้ากลับมาพบกันใหม่กับนิทรรศการรักษ์หัวใจ @ธนาคารกรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่ สีลม

#หลัก3อดีต่อใจปลอดภัยโรค
#งานสื่อสารองค์กร

 128
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์