“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน มอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท สมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน มอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท สมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ


คุณเดชา ตุวานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน มอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท สมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ ปริญญา สากิยะลักษณ์ รองประธานคนที่ 1 ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ เลขาธิการ และดร.ธาริษา วัฒนเกส กรรมการบริหาร ร่วมรับมอบ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ ในการเปิดงานนิทรรศการรักษ์หัวใจประจำปี 2561 ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน เอื้อเฟื้อสถานที่จัดงานเพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลรักษา และป้องกันการเกิดโรคหัวใจ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพฯ สีลม

 127
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์