“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินระดมทุนจากกิจกรรม Cigna CSR “Run For Hearts”

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินระดมทุนจากกิจกรรม Cigna CSR “Run For Hearts”

คุณจูเลียน เมงกัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคุณธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร รองประธานอาวุโสผ่ายการตลาด และคณะผู้บริหาร บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)มอบเงินระดมทุนจากการจัดกิจกรรม Cigna CSR “Run For Hearts” จำนวน 750,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การนี้คุณวีรวรรณ เรืองนิวัติศัย กรรมการบริหารมูลนิธิฯ ตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี 


#งานสื่อสารองค์กร

 124
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์