“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

Something Sweet เพื่อมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

Something Sweet เพื่อมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

คุณบุษกร ตรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารสายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินรายได้จำนวน 500,000 บาท จากการจัดกิจกรรม Something Sweet เพื่อมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ งานจำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศลประจำปี 2562 เพื่อหารายได้สนับสนุนมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ระหว่างวันที่ 25 ก.พ.-1 มี.ค.62 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ปริญญา สากิยลักษณ์ รองประธานมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ คนที่ 1 รับมอบ ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

 107
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์