“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

V-Soy Heart To Heart

V-Soy Heart To Heart

คุณโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท กรีนสปอต จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร V-Soy Hi-Calcium มอบเงิน จำนวน 450,000 บาท ร่วมสมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ จากการระดมทุนตามโครงการ " V-Soy Heart To Heart ทุก 1 แพ็คเท่ากับ 1 บาท" โดยได้รับเกียรติจากคุณรัชดา บุญยเลิศ กรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม บริษัท กรีนสปอต จำกัด

#อาหารรักษ์หัวใจ
#โครงการอาหารไทยหัวใจดี

 386
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์