“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมเปิดบูธนิทรรศการ

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ร่วมเปิดบูธนิทรรศการ

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมเปิดบูธนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องหัวใจ ในงานเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2019 by Dutch Mill @ สวนสาธารณะแหลมเจริญ จ.ระยอง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562

 

 430
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์