“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”
  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. 2562 พร้อมพระราชทานพรปีใหม่ให้แก่ปวงชนชาวไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. 2562 พร้อมพระราชทานพรปีใหม่ให้แก่ปวงชนชาวไทย

  • หน้าแรก

  • ข่าวและกิจกรรม

  • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. 2562 พร้อมพระราชทานพรปีใหม่ให้แก่ปวงชนชาวไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. 2562 พร้อมพระราชทานพรปีใหม่ให้แก่ปวงชนชาวไทย

ในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. 2562 พร้อมพระราชทานพรปีใหม่ให้แก่ปวงชนชาวไทย โดยในบัตรอวยพรปีใหม่ ประกอบด้วยอักษรลายพระหัตถ์ ความว่า "สวัสดีปีใหม่ 2562 สวัสดีปีกุนหมูอยู่ยั่งยืน พิเคราะห์ดูไม่มีอะไรง่าย รายละเอียดซับซ้อนและมากมาย ปัญญาฉายส่องให้ทำได้ดี ปีกุนหรือปีหมูดูให้แน่ ว่าของแท้งามเลิศเกิดศักดิ์ศรี กุศลกรรมเป็นทุนหนุนชีวี ให้สุขีปีหมูอยู่ยั่งยืน" ส่วนด้านขวาเป็นภาพฝีพระหัตถ์ "หมูอ้วนสีชมพูหน้าตารื่นเริง

"ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม"

#งานสื่อสารองค์กร

 74
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์