“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

โครงการหัวใจสัญจร ประจำปี2562

โครงการหัวใจสัญจร ประจำปี2562

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมแพทย์โรคหัวใจ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ศ.นพ.ปริญญา สากิยลักษณ์ รองประธานฯ และศ.นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ เลขาธิการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ นำคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรแพทย์หัวใจ กุมารแพทย์หัวใจ และศัลยแพทย์ทรวงอก จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และโรงพยาบาลชัยภูมิออกตรวจผู้ป่วยโรคหัวใจที่โรงพยาบาลนางรอง ซึ่งได้คัดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจเข้าร่วมโครงการประมาณ 200 ราย ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

 178
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์