“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

นิทรรศการรักษ์หัวใจ Good Health is The Best Wealth

นิทรรศการรักษ์หัวใจ Good Health is The Best Wealth

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร คณะทำงานที่ขับเคลื่อนโครงการ หลัก 3 อ.ดีต่อใจปลอดภัยโรค ตระหนักในความสำคัญของอุบัติการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือด จัดนิทรรศการรักษ์หัวใจ Good Health is The Best Wealth เพื่อรณรงค์เชิงป้องกันให้คนในวัยทำงาน คนหนุ่มคนสาว ตระหนักในความสำคัญของการดูแลสุขภาพ ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ จัดสรรเวลาออกกำลังกาย และมีวิธีจัดการสภาวะอารมณ์อย่างชาญฉลาด ด้วยหลัก 3 อ.ดีต่อใจ

งานนิทรรศการรักษ์หัวใจครั้งนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก Central Group เปิดพื้นที่ลานกิจกรรม E den @Central World จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการเสวนาความรู้เรื่องโรคหัวใจโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมตรวจสุขภาพเพื่อประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโดยสถาบันโรคทรวงอก กระทรวงสาธารณสุข สาธิตและฝึกสอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยทีมวิทยากรมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ บริการ Food Clinic ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารที่ไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อการกุศล ในหัวข้อ “เหตุผลของการมีชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาวะ” ซึ่งเปิดโอกาสให้ท่านที่สนใจร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ  เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

#นิทรรศการรักษ์หัวใจ
#งานสื่อสารองค์กร

 135
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์