“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

The Rhythm of HEART

The Rhythm of HEART

คุณชัญญา ประนิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สปาชา กรุ๊ป จำกัด มอบเงินจำนวน 200,000 บาท จากการจัดงาน The Rhythm of HEART สมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ โดยคุณรัชนีกร รวยรื่น ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

 101
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์