“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

โครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ ผนึกกำลังสมาคม Jump Rope Thai

โครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ ผนึกกำลังสมาคม Jump Rope Thai

โครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ผนึกกำลังสมาคม Jump Rope Thai พัฒนากีฬากระโดดเชือกสู่มาตรฐานสากล เป้าหมายเพื่อส่งเสริมเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันการกระโดดเชือกในระดับนานาชาติ ยืนยันพันธกิจพร้อมจัดการแข่งขันกีฬากระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทานเป็นประจำทุกปี

พลเอกประวิชช์ ตันประเสิรฐ กรรมการบริหารและประธานโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ปัจจุบันกระโดดเชือกได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากความมุ่งมั่นทุ่มเทของคณะอนุกรรมการโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ ร่วมผลักดันโครงการจนประสบผลสำเร็จ ชักชวนให้เยาวชนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการการกระโดดเชือก ตั้งแต่การจัดฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน การจัดการแข่งขันในระดับภูมิภาค และตั้งใจฝึกซ้อมกระโดดเชือกเพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการเข้าร่วมแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน ทำให้ในปีพ.ศ. 2561 การกีฬาแห่งประเทศไทยได้อนุมัติจัดให้การกระโดดเชือกเป็นกีฬาประเภทหนึ่ง

สำหรับในปี 2562 โครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ มีแผนพัฒนาโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ ร่วมกับสมาคม Jump Rope Thai (จัมพ์โร้ปไทย) ซึ่งได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกของ World Jump Rope Federation สหพันธ์จัมพ์โร้ป นานาชาติ ร่วมกันพัฒนากีฬากระโดดเชือกสู่มาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเยาวชนที่มีความสนใจในการกระโดดเชือกได้เรียนรู้ทักษะการกระโดดเชือกอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐาน เพิ่มขีดความสามารถในการเข้าร่วมการแข่งขันการกระโดดเชือกในระดับนานาชาติ

โครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ จะคงให้การสนับสนุน กีฬาการกระโดดเชือกในโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ทั่วภูมิภาค ที่มีความประสงค์จะสร้างและส่งเสริมกีฬากระโดดเชือกตามมาตรฐานสากล โดยคณะอนุกรรมการโครงการฯ จะพิจารณาให้การสนับสนุนตามที่เห็นควร

พลเอกประวิชช์ ตันประเสิรฐ กล่าวยืนยันว่า อีกหนึ่งพันธกิจที่ถือเป็นวาระสำคัญของโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ คือการจัดการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ จะคงจัดให้มีเป็นประจำทุกปี ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจากสมาคมจัมพ์โร้ปไทย ส่วนกำหนดเวลาและสถานที่จัดนั้น จะประชาสัมพันธ์ ให้ทราบในโอกาสต่อไป หรือหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณพัสกร ศรีทับทิม เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Jump Rope For Heart-THF
#งานสื่อสารองค์กร

 151
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์