“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

Love is in the air

Love is in the air

พลเอกนายแพทย์ ประวิชช์ ตันประเสริฐ กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 29,170 บาท จากผู้บริหารอาคาร CW TOWER มอบเงินบริจาคจากการจัดกิจกรรม " Love is in tha air " เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานมูลนิธิฯ

 107
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์