“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 12

อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 12

การแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 12


ตามที่โครงการกระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯและสมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย จะจัดการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 12

ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กรุงเทพฯ

ด้วยการแข่งขันฯในปีนี้โครงการกระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย จะนำระเบียบข้อบังคับและกติกาการแข่งขันใหม่ ซึ่งทางสหพันธ์ IJRU ได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกนำมาใช้ในการแข่งขัน

คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ขอเชิญชวนทีมที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ส่งตัวแทนมาเข้าร่วมในการอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ จตุจักร กรุงเทพฯ
โดยท่านสามารถ Download เอกสารรายละเอียดได้ที่:
https://drive.google.com/drive/folders/1_qQ2Rw-gNZY0PRi2g9mHsZ57kqUhFLO0
หรือ scan QR code ได้จากโปสเตอร์โดยตรง

และส่งรายชื่อทีมและผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมฯ ได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/1GJUS4U9VSq55_7lpOQNV_1mDM430kZ3aSmqWb8__XbY

***กรุณาดาวน์โหลด และกรอกเอกสารผ่านทางมือถือ หรือใช้ Internet Explorer เท่านั้น***

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
1. โครงการกระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (คุณเบนซ์) โทร. 02-716-6658, 061-685-5162
2. สมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย (คุณก้อย) โทร. 084-066-0101

#งานสื่อสารองค์กร

 128
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์