“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

นิทรรศการรักษ์หัวใจ Good Health is The Best Wealth 2019

นิทรรศการรักษ์หัวใจ Good Health is The Best Wealth 2019

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)           

จัดนิทรรศการรักษ์หัวใจ Good Health is The Best Wealth 2019

ศาตราจารย์ นายแพทย์ปริญญา สากิยลักษณ์ รองประธานบริหาร คนที่ 1 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย กล่าว“นิทรรศการรักษ์หัวใจ Good Health is The Best Wealth” ว่า มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ พยายามรณรงค์ให้คนไทยหันมาใส่ใจกับการดูแลรักษาสุขภาพ ภายใต้แนวคิดการป้องกันย่อมดีกว่าการเยียวยารักษา ด้วยวิธีการดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย “หลัก 3 อ. ดีต่อใจ” เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับแรกๆ ของคนไทย

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 1 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เมื่อวันที่ 11 พ.ย.62 ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม

 150
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์