“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ประชุมอนุกรรมการงานสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1/2563

ประชุมอนุกรรมการงานสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1/2563

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปริญญา สากิยลักษณ์ รองประธานกรรมการบริหาร (คนที่1) พร้อมด้วย ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมประชุมและมอบนโยบาย แนะแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ CPR DAY STAYING ALIVE เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการกู้ชีพและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ภายใต้คอนเซปต์ “ปั๊ม กระตุก ปลุกชีพ” เนื่องในวันหัวใจโลก โดยมีผู้แทนจาก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Central Group, Triple J Communication ร่วมประชุมวางแผนงาน เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Executive Meeting อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

 288
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์