“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

เดินวันหัวใจโลก2662

เดินวันหัวใจโลก2662

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเดินวันหัวใจโลก ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 เชิญชวนคนไทยผู้ใฝ่ใจในสุขภาพร่วมกิจกรรมวันหัวใจโลก เพื่อกระตุ้นเตือนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยมีหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา ณ กระทรวงสาธารณสุข

 104
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์