“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส.๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส.๒๕๖๓

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ ปีชวดหนู “แมวไม่อยู่ หนูระเริง”
ทรงเตือนคนไทยอยู่ในความไม่ประมาท

ในปีชวด พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์รูปหนูหน้าตารื่นเริง และรูปแมวที่แอบดูหนูข้างรั้ว นอกจากพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์แล้ว ยังพระราชทานพรปีใหม่ “สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ ปีชวดหนู” “แมวไม่อยู่ หนูระเริง” ดังนี้

 

แมวไม่อยู่หนูระเริงโบราณว่า
แต่แมวมาเมื่อไรไม่รู้แน่
อาจถูกกินสิ้นชีพไม่ทันแก่
ต้องพ่ายแพ้เพราะประมาทอาจถึงตาย
คนเหมือนหนูตั้งใจดูให้พร้อมสรรพ
เมื่อแมวกลับสู้ได้ดังใจหมาย
อยู่ทั้งปีไม่มีอันตราย ท่านทั้งหลายจงมีสุขทุกวันคืน

 

เมื่อประชาชนชาวไทยได้รับพรพระราชทานแล้ว ประชาชนก็จะมีสุขทั่วหน้าทุกวันคืน ไม่มีภัยอันตรายใดๆ มาแผ้วพาน แต่กระนั้นก็ต้องตระหนักว่าถึงแม้ “แมวไม่อยู่ หนูระเริง” หนูไม่ต้องกลัวแมวอีกต่อไป

แต่ก็ไม่มีใครรู้ได้ว่า ขณะที่หนูระเริงกันอย่างเต็มที่ แมวอาจจะหวนกลับมาจับหนูอีกเมื่อไหร่ก็ได้
ดังนั้นหนู (หรือตัวเราเอง) ก็ควรเตรียมตัวให้พร้อม และต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาท จึงจะเอาตัวรอด และมีความสุขได้

พรพระราชทานปีนี้ จึงเป็นคติสอนใจอันเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 462
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์