“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 12

อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 12

โครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ผนึกกำลังสมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย (Thai Jump Rope Sport Association) จัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน เตรียมการจัดแข่งขันกีฬากระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทานประจำปี 2562

คุณนพมาศ ไวยรัชพานิช กรรมการบริหาร มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรองประธานโครงการ “กระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ” เปิดเผยว่า ปัจจุบันกระโดดเชือกได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เยาวชนไทยให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกระโดดเชือกมากขึ้น ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และพร้อมก้าวไปสู่การแข่งขันระดับนานาชาติในอนาคต อันเนื่องมาจากความมุ่งมั่นทุ่มเทของคณะอนุกรรมการโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

สำหรับในปี 2562 โครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ทำแผนพัฒนาโครงการฯ ร่วมกับสมาคมจัมพ์โร้ปไทย ซึ่งได้รับการรับรองจากสหพันธ์กีฬาจัมพ์โร้ปนานาชาติ หรือ  International Jump Rope Union-IJRU  ร่วมกันพัฒนากีฬากระโดดเชือกสู่มาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเยาวชนที่มีความสนใจในการกระโดดเชือกได้เรียนรู้ทักษะการกระโดดเชือกอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐาน เพิ่มขีดความสามารถในการเข้าร่วมการแข่งขันการกระโดดเชือกในระดับนานาชาติ

โครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ และสมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย ได้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับรวมถึงกติกาที่ใช้ในการแข่งขันให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน และเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ เข้าใจในหลักการและสามารถปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับตามมาตรฐานสากลได้อย่างถูกต้อง จึงจัดให้มีโครงการอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬากระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2562 หรือ Thailand’s National Jump Rope Royal Cups Championship 2019 ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

Jump Rope For Heart-THF
#งานสื่อสารองค์กร

 101
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์