“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

โครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ

โครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ริเริ่ม “โครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ” ในปี พ.ศ. 2547 เพื่อส่งเสริมให้เป็น ทางเลือกหนึ่งของการออกกำลังในกลุ่มเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี ให้เยาวชนในการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด กิจกรรมกระโดดเชือกเป็นกิจกรรมออกกำลังกายที่เล่นง่าย ไม่ใช้อุปกรณ์มาก ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และปราศจากโรคหัวใจ
ในปี 2550 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ได้มีดำริจัดการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อความเป็นเลิศของกีฬากระโดดเชือกเป็นเกียรติยศ เป็นภาคภูมิใจแก่เหล่านักกีฬากระโดดเชือกเยาวชน ปัจจุบันมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯร่วมกับสมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนากีฬากระโดดเชือกยกระดับไปสู่การพัฒนานักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการการแข่งขันระดับนานาชาติ จัดอบรมทักษะกระโดดเชือกขั้นพื้นฐาน” ตามโรงเรียนต่างๆทั่วภูมิภาค เยาวชนไทยให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกระโดดเชือกมากขึ้น ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และพร้อมก้าวไปสู่การแข่งขันระดับนานาชาติในอนาคต

 485
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์