“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

โครงการหลัก 3 อ.ดีต่อใจ

โครงการหลัก 3 อ.ดีต่อใจ

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ได้ริเริ่มรณรงค์ “โครงการ หลัก 3 อ ดีต่อใจ” ภายใต้แนวคิดการป้องกันดูแลสุขภาพ ย่อมดีกว่าการเยียวยารักษา เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึง ความสำคัญของการดูแลสุขภาพหัวใจของตนเอง เพื่อมีชีวิตอยู่กับครอบครัวและคนที่เรารัก โดยการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน

หลักการ ๓ อ. คือ
๑. อ.อาหาร การเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อใจ ลดหวานมันเค็ม เลี่ยงไขมันอิ่มตัว ไขมันทรานส์ นับเป็นอาวุธที่สำคัญในการต่อสู้กับโรคหัวใจและหลอดเลือด
๒. อ.ออกกำลังกาย ออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง หากทำเป็นประจำจะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจแข็งแกร่ง
๓. อ.อารมณ์ สร้างกิจกรรมที่ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน เพื่อใจที่เบาสบาย เพราะ ความเครียดมีผลกระทบต่อความดันโลหิต และทำให้ระบบฮอร์โมนต่างๆในร่างกายแปรปรวน
มูลนิธิพร้อมให้คำปรึกษา ร่วมกิจกรรมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ในการให้ความรู้ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการออกกำลังกาย จัดสถานที่ผ่อนคลายความเครียดระหว่างเวลาทำงาคัดสรรอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อให้บริการแก่พนักงาน พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือการทำ CPR และเรียนรู้การใช้เครื่อง AED ให้สามารถช่วยชีวิตเพื่อนร่วมงานที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดการสูญเสียชีวิต

 15017
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์