“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ความดันโลหิตสูง (Hypertension)

ความดันโลหิตสูง (Hypertension)

4 รายการ
การควบคุมความดันโลหิตให้ปกติอย่างสม่ำเสมอ สามารถลดโอกาสการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆได้
16 ผู้เข้าชม
เนื่องจากความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่ไม่มีอาการแสดงให้เห็น ถ้าไม่ทำการวัดก็จะไม่ทราบได้เลย
38 ผู้เข้าชม
เมื่อคนเราอายุมากขึ้น จะมีภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (arteriosclerosis) ซึ่งเป็นผลมาจากความเสื่อมของอายุ
13 ผู้เข้าชม
หนึ่งในความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบคือโรคความดันโลหิตสูง  โดยเฉพาะเมื่อมีภาวะไขมันชนิดเลวหรือ LDL
12 ผู้เข้าชม
30 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์