“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Cardiac arrest)

หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Cardiac arrest)

2 รายการ
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากหลอดเลือดแดงหัวใจอุดตันเฉียบพลัน ทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย และหัวใจหยุดเต้นตามมา
575 ผู้เข้าชม
เมื่อเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น การช่วยฟื้นคืนชีพในเวลาอันรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ
363 ผู้เข้าชม
285 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์