“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

กิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะกีฬากระโดดเชือกให้กับนักกีฬาเยาวชนไทย "Jump for Heart Training Camp 2023"

กิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะกีฬากระโดดเชือกให้กับนักกีฬาเยาวชนไทย "Jump for Heart Training Camp 2023"

          คุณนพมาศ ไวยรัชพานิช ประธานโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะกีฬากระโดดเชือกให้กับนักกีฬาเยาวชนไทย "Jump for Heart Training Camp 2023" ด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย และสมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปแห่งประเทศเกาหลี  เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
กรุงเทพมหานคร

 236
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์