“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

Short Film Contest Work Shop" 24 เม.ย.66 @ ห้องประชุมสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย

Short Film Contest Work Shop" 24 เม.ย.66 @ ห้องประชุมสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย

พลเอก นายแพทย์ประสาท เหล่าถาวร ประธานโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ กล่าวต้อนรับผ่านระบบประชุมออนไลน์กับตัวแทนนักศึกษาที่เข้ารอบคัดเลือกโครงเรื่องการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิด "CPR วิชาชีวิต Everyone Can Be The Hero" มุ่งหวังให้หนังสั้นสร้างแรงบันดาลใจ สร้างเสริมจิตอาสาให้เห็นคุณค่าของการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในกิจกรรม Short Film Contest Work Shop เรียนรู้ทักษะที่สำคัญ และพัฒนาต่อยอดโครงเรื่องไปสู่การผลิตภาพยนตร์จริง

คอร์สอบรมเข้มข้นประกอบด้วย การเรียนรู้ทักษะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องช็อกหัวใจอัตโนมัติ (AED) อย่างถูกต้อง โดยคุณเขตนภันต์ จุลจิรวัฒน์ อนุกรรมการโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานฯ และการเรียนรู้กระบวนการผลิตภาพยนตร์ ( Pre-Pro-Post Production ) โดยคุณพัฒนะ จิรวงศ์ ผู้กำกับภาพยนตร์จากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
ในการนี้คุณรัชนีกร รวยรื่น ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ได้มอบทุนสนับสนุนทีมละ 20,000 บาท จำนวน 9 ทีม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย ชั้น11 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิด "CPR วิชาชีวิต Everyone Can Be The Hero" ได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคส่งผลงานเข้าประกวด ผ่านเข้ารอบคัดเลือกโครงเรื่อง (Treatment) จำนวน 9 เรื่อง สร้างสรรค์บทและพัฒนาตัวละครที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ พร้อมแล้วสำหรับการผลิตจริงเพื่อชิงเงินรางวัลนับแสน ซึ่งจะทำการประกาศผลและมอบรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 41 วันที่ 5 กรกฎาคม 2566
 358
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์