“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

" ด้วยความเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ "

" ด้วยความเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ "

" ด้วยความเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ "
          มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมบูธของเราในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 23 @ Zone Health & Wellness Expo มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ จัดให้มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนเพื่อให้รู้เท่าทันและป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ด้วยการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะอนุกรรมการอาหารไทยหัวใจดี มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ถ่ายทอดสดกิจกรรมบนเวทีเสวนาผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ยังบริการด้านสุขภาพ ตรวจวิเคราะห์ Inner Scan บริการ Food Clinic แนะนำการรับประทานอาหารโดยนักโภชนาการ และสอนการทำ CPR โดยทีมวิทยากรมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 11-14 พ.ค. 66 ณ ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี แล้วพบกันใหม่งานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งหน้า Money Expo 2024

 172
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์