“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

สิ่งแปลกปลอมอุดกลั้นทางเดินหายใจมักทำให้หายใจไม่ออกเฉียบพลัน

สิ่งแปลกปลอมอุดกลั้นทางเดินหายใจมักทำให้หายใจไม่ออกเฉียบพลัน

สิ่งแปลกปลอมอุดกลั้นทางเดินหายใจมักทำให้หายใจไม่ออกเฉียบพลัน อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากไม่ได้รับการปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลอย่างถูกต้องและทันท่วงที การอุดกั้นทางเดินหายใจบางส่วน (Partial obstruction) ผู้ป่วยยังพอหายใจเองได้ยังพอพูดมีเสียง หายใจมีเสียงหวีด มักบอกได้ว่ามีสิ่งอุดกลั้นทางเดินหายใจและยังสามารถไอสิ่งอุดกั้นออกมาเองได้การอุดกั้นทางเดินหายใจแบบรุนแรง (Complete obstruction) ผู้ป่วยอาจใช้มือกุมคอ หายใจลำบาก หน้าเขียว ปากเขียว พูดไม่มีเสียง อาจหมดสติ ไม่หายใจและเกิดหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้วิธีปฐมพยาบาล + โทรสายด่วน 1669

หากผู้ป่วยมีสิ่งแปลกปลอมอุดกลั้นทางเดินหายใจบางส่วน ให้ผู้ป่วยพยายามไอออกมาเอง โดยเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากผู้ป่วยมีสิ่งแปลกปลอมอุดกลั้นทางเดินหายใจแบบรุนแรง ให้ถามผู้ป่วยว่าสำลักหรือไม่ หากผู้ป่วยพูดไม่มีเสียงและเป็นผู้ป่วยผู้ใหญ่ให้ทำการรัดกระตุกหน้าท้องทันทีสำหรับผู้ป่วยเด็กการกให้ตบหลังบริเวณกึ่งกลางสะบัก 5 ครั้ง สลับกับกดกึ่งกลางหน้าอกด้านหน้า 5 ครั้ง ทำจนกว่าสิ่งอุดกลั้นจะหลุดออกมาหากผู้ป่วยหมดสติ ไม่หายใจ หายใจเฮือก หรือไม่แน่ใจว่าหายใจ ให้ทำการ CPR

ที่มา : อ. นพ.ธนดล โรจนศานติกุล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Clip VDO : โครงการอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา @ กรุงเทพฯ 20 สิงหาคม 2565
 760
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์