“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”
  • หน้าแรก

  • ปลอดภัยโรค

  • สมาคมการแพทย์เพื่อการนอนหลับโลกได้มอบคำขวัญวันนอนหลับโลกของปีนี้ไว้ว่า " Sleep is Essential for Health "

สมาคมการแพทย์เพื่อการนอนหลับโลกได้มอบคำขวัญวันนอนหลับโลกของปีนี้ไว้ว่า " Sleep is Essential for Health "

  • หน้าแรก

  • ปลอดภัยโรค

  • สมาคมการแพทย์เพื่อการนอนหลับโลกได้มอบคำขวัญวันนอนหลับโลกของปีนี้ไว้ว่า " Sleep is Essential for Health "

สมาคมการแพทย์เพื่อการนอนหลับโลกได้มอบคำขวัญวันนอนหลับโลกของปีนี้ไว้ว่า " Sleep is Essential for Health "

สมาคมการแพทย์เพื่อการนอนหลับโลกได้มอบคำขวัญวันนอนหลับโลกของปีนี้ไว้ว่า " Sleep is Essential for Health "

การนอนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต คนเราใช้เวลา 1 ใน 3 ไปกับการการนอน การนอนหลับอย่างเพียงพอและมีคุณภาพนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะระหว่างที่เรานอนหลับนอกจากจะเป็นการพักการทำงานของร่างกายและจิตใจ โดยรวมแล้วยังเป็นเวลาที่ทุกระบบร่างกายใช้ในการตรวจสอบและฟื้นฟูตัวเอง ได้พักตามไปด้วย การเต้นของหัวใจช้าลง การหายใจช้าลงและสม่ำเสมอ มีการหลั่งฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความเครียดลดลง แต่มีการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับช่วยการซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอ หากนอนไม่พอหรือการนอนมีปัญหาจะมีผลกระทบต่อทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น รู้สึกอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ การตัดสินใจช้าลง ไม่มีสมาธิ อารมณ์หงุดหงิดง่าย มีอาการง่วงระหว่างวันสูง จนอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขณะขับรถหรือระหว่างทำงาน นอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและโรคอ้วน


 780
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์