“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

ประชุมกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่1/66

ประชุมกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่1/66

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมกรรมการบริหารครั้งที่ 1/66 ร่วมวางแผนงานดำเนินโครงการตามบทบาทภารกิจของมูลนิธิฯ ในอันที่จะสร้างความตระหนักรู้สู่ประชาชนทั้งทางด้านรณรงค์เชิงป้องกันและการดูแลสุขภาพพลานามัย อาทิ โครงการผ่าตัดหัวใจ โครงการหัวใจสัญจร โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ โครงการอาหารไทยหัวใจดี โครงการหลัก3อ.+
โอกาสนี้ คณะกรรมการบริหารฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณนพมาศ ไวยรัชพานิช เข้ารับตำแหน่งประธานโครงการกระโดดเชือกฯคนใหม่ ต่อจาก พลเอก นพ.ประวิชช์ ตันประเสริฐ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้อง The Residence @ Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel
 316
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์