“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

CW Happy Valentine's Day 2023

CW Happy Valentine's Day 2023

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความรักด้วยการซื้อดอกกุหลาบภายในงาน โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้แก่ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิดวงใจใหม่

@ อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์

เครดิตภาพ CW Tower 

 296
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์