“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

โครงการคนไทยลดคอเลสเตอรอล by Benecol

โครงการคนไทยลดคอเลสเตอรอล by Benecol

          คุณวรรณา อัคคนีวาณิชย์ คุณนฤมล วิจิตรจิตเลิศ ผู้บริหารบริษัท แพลน มาร์เก็ตตี้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเนคอล จำนวน 100,000 บาท ด้วยการจัดกิจกรรมรณรงค์ “โครงการคนไทยลดคอเลสเตอรอล ประจำปี 2565” เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันโรคร้ายจากภาวะไขมันในเลือดสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหัวใจและหลอดเลือด
          ในการนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ คุณธัญญา สุรัสวดี คุณวีรวรรณ เรืองนิวัติศัย กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานมูลนิธิฯ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

 69
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์