“ ด้วยเชื่อมั่นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ ”

เชิญชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 Thai NCD Alliance 2023

เชิญชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 Thai NCD Alliance 2023

🩺 สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย เชิญชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 Thai NCD Alliance 2023 หัวข้อ "Fighting the Obesity Pandemic" เนื้อหาเกี่ยวกับโรคอ้วนในทุกช่วงวัย การป้องกันและการรักษาทั้งอาหาร การออกกำลังกาย ยา และการผ่าตัด รวมถึงความสำคัญต่อโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคสมอง โรคไตโรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน

📢 ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สุราลัยฮอลล์ และฮอลล์ 2 ชั้น 7 ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร โดยจัดประชุมเป็นลักษณะ Hybrid On-site 500 คน Online 500 คน

☎️  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย
ASSOCIATION OF THAI NCD ALLIANCE  โทร 080-061-3107
https://thaincdalliance.org/
 624
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์